Przegląd Administracji Publicznej • Zapraszamy na konferencję naukową

Zapraszamy na konferencję naukową

kwiecień 2, 2014      Informacje      admin      Brak komentarzyKonferencja naukowa „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja” jest drugą konferencją z cyklu zatytułowanego „Praktyczne aspekty stosowania mediacji w sądach, prokuraturze i administracji publicznej” objętego honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest uwarunkowaniom kulturowym i komunikacyjnym zachodzącym podczas mediacji oraz w szerszym aspekcie w relacjach międzyludzkich. Przedmiotem obrad będą m.in. specyficzne zależności mające wpływ na proces mediacji, takie jak: mechanizmy komunikacyjne, różnice kulturowe w relacjach rodzinnych i w relacjach z organami władz publicznych, mowa nienawiści oraz zagadnienia związane z upowszechnianiem mediacji w organach wymiaru sprawiedliwości i w placówkach oświatowych.

Gośćmi konferencji będą m.in. prof. dr hab. Ludwik Stomma, który przedstawi analizę zjawiska mediacji z punktu widzenia antropologii; sędzia Anna Maria Wesołowska, która podejmie tematykę komunikacji dorosłych z dziećmi w środowisku szkolnym i rodzinnym, pani prof. dr hab. Monika Płatek, która przedstawi wystąpienie na temat mowy nienawiści; dr Maciej Lis – terenowy pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, którego wystąpienie dotyczyło będzie aspektów międzynarodowych porozumienia ponad podziałami; pani Malika Abdoulvakhabova – członek Komisji Ekspertów ds. Migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która opowie o praktyce kontaktów cudzoziemców w tym uchodźców z organami władz publicznych i wiele innych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/