Przegląd Administracji Publicznej • Nabór tekstów do publikacji

Nabór tekstów do publikacji

listopad 7, 2012      Informacje      admin      Brak komentarzyZapraszamy zainteresowanych do składania tekstów do opublikowania w kolejnych numerach „Przeglądu Administracji Publicznej”. Na materiały czekamy do końca stycznia.

Jednocześnie przypominamy o interdyscyplinarnym charakterze periodyku, stąd zachęcamy do przesyłania tekstów również z zakresu ekonomii, socjologii, politologii itp. W razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie tematu z redakcją.

Redakcja przyjmuje następujące teksty: artykuły, recenzje, glosy, sprawozdania z konferencji (także prowadzonych badań).