Przegląd Administracji Publicznej • Numer 2/2013

Numer 2/2013

 

pdf

 

jpeg

 

W numerze prezentujemy następujące artykuły (pobierz każdy tekst z osobna klikając na jego tytuł):

 

pdf Marek Pająk – „Metropolizacja a kwestia wspólnot obywatelskich”

pdf Piotr Piskozub – „Davida Harveya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji”

pdf Robert Szmytkie – „W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych”

pdf Małgorzata Jakiel – „Reklama w przestrzeni miasta – wybrane kwestie <widzialności billboardów>”

pdf Przemysław Dudek – „Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia 1945-1956 – między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju”

pdf Janusz Marak – „Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto”

pdf Paweł Owczarek – „Osiedle Gądów Mały – kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia”