Przegląd Administracji Publicznej • Dla Autorów

Dla Autorów

 

Redakcja przyjmuje następujące teksty: artykuły, recenzje, glosy, sprawozdania z konferencji (także prowadzonych badań).

Poniżej zamieszczamy zasady edytowania prac przesyłanych do publikacji w „Przeglądzie Administracji Publicznej”

pdf  Wytyczne redakcyjne

 
jpeg
 

Publikowane są wyłącznie te teksty, które przeszły pomyślny proces recenzji i zostały przyjęte do wydania decyzją redakcji. Studenci i doktoranci dołączają do przesłanych materiałów recenzję pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora. W sytuacjach nadzwyczajnych redakcja może udzielić pomocy w znalezieniu recenzenta.

Dalsze szczegóły współpracy ustalane są z autorami indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej bądź w inny dogodny sposób.

 

Formularze:

v0TwIq.png  Recenzja

pdf  Recenzja

v0TwIq.png Deklaracja recenzenta

pdf Deklaracja recenzenta