Przegląd Administracji Publicznej • Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja i Rada Naukowa

 

Redakcja czasopisma:

Redaktor naczelny
Dominik Dymitruk
ddymitruk@gmail.com

Redaktor językowy
Izabela Wasztyl

Członkowie redakcji
Maria Siemaszkiewicz
Piotr Drzewiński

jpeg

 

Skład Rady Naukowej:

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

dr hab. Adam Sulikowski, prof. nadzw. UWr

dr hab. Piotr Lisowski

dr hab. Magdalena Tabernacka

dr Aleksandra Szadok-Bratuń

dr Małgorzata Giełda

dr Renata Kusiak-Winter

dr Anna Śledzińska-Simon