Przegląd Administracji Publicznej • Recenzenci

Recenzenci

 

 

Lista recenzentów w roku 2013:

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

prof. dr hab. Andrzej Jabłoński

dr hab. Barbara Miszewska, prof. UWr

dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr

dr hab. Joanna Wojdon

dr Małgorzata Giełda

dr Anna Śledzińska-Simon

dr Monika Drela

dr Małgorzata Tabernacka

dr inż. arch. Magdalena Belof