Przegląd Administracji Publicznej • Wydawca

Wydawca

 

Wydawcą „Przeglądu Administracji Publicznej” jest Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Adres wydawcy:
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław