Przegląd Administracji Publicznej •

 

Polityka publiczna na Uniwersytecie Wrocławskim

polityka_publiczna_baner_uwr.jpg

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr (kliknij tutaj).
 


 

Reforma szkolnictwa wyższego z 2011 r. przyniosła m. in. wprowadzenie nowej dyscypliny naukowej w obszarze nauk społecznych: nauki o polityce publicznej.

Podstawa prawna:

pdf Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 


 

Fundacja Rektorów Polskich: Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej

 

W dniu 12 grudnia 2012 r. zakończył prace społeczny zespół roboczy, działający z udziałem grona dziekanów wydziałów politologicznych czołowych polskich uniwersytetów, który przedstawił propozycje konkretyzacji warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pn. nauki o polityce publicznej. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki, organizował prace tego zespołu jako członek Zespołu CK ds. Nowych Dyscyplin Naukowych – ekspert odpowiedzialny za opis tej dyscypliny. Efektem prac jest wspólne oświadczenie pt. „Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej” skierowane na ręce Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Prof. Tadeusza Kaczorka.

pdf List do Przewodniczącego Centralnej Komisji

pdf Oświadczenie pt. „Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej” str. 1 str. 2

 

Źródło: Fundacja Rektorów Polskich (http://www.frp.org.pl/?page=aktualnosci&id=164)

 


 

Polecamy jako lekturę wprowadzającą w zagadnienie polityk publicznych następujące teksty:

Uchwała II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w sprawie utworzenia nowej dyscypliny naukowej „nauki o polityce publicznej”

pdf Otwórz tekst

 

Artykuł prof. Jerzego Woźnickiego pt. „Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych” opublikowany w numerze 1/2012 czasopisma Polskiej Akademii Nauk „Nauka”.

pdf Otwórz tekst

 

Artykuł prof. Ryszarda Szarfenberga pt. „Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne”, źródło: strona internetowa autora http://rszarf.ips.uw.edu.pl.

pdf Otwórz tekst

pdf Prezentacja

 

Materiał dra Andrzeja Zybały pt. „O lepszą jakość polityk publicznych” stanowiący nr 127 serii „Analizy i opinie” Instytutu Spraw Publicznych.

pdf Otwórz tekst


 

Zachęcamy do lektury kwartalnika wydawanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Zarządzanie Publiczne”. Zwłaszcza następujące numery:

okladka-zp1.jpg                okladka-zp3.jpg

Pliki z numerami dostępne pod adresem strony internetowej Szkoły (kliknij tutaj).