Przegląd Administracji Publicznej • Konferencja naukowa pod patronatem „Przeglądu..”

Konferencja naukowa pod patronatem „Przeglądu..”

marzec 16, 2013      Informacje      admin      Brak komentarzyMamy zaszczyt poinformować, że „Przegląd Administracji Publicznej” objął patronat medialny nad konferencją naukową „Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania”.

Badaniami nad metropoliami i procesem metropolizacji od lat zajmują się specjaliści z wielu dziedzin. Pierwsze prace poświęcone temu zagadnieniu powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 20-stych i 30-stych XX w. Wraz z pojawieniem się tego zjawiska w latach 50-tych również w Europie Zachodniej rozpoczęto zagłębiać się w ten temat.

Proces metropolizacji odbywa się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, rozwija się dzięki globalizacji, gdzie wielkie miasta stają się centrami zarządzającymi przepływem kapitału, informacji i ludzi. Zaś z drugiej, rozrastają się fizycznie w przestrzeni i coraz mocniej oddziałując na otoczenie. We współczesnym świecie to właśnie wielkie metropolie zaczynają powoli zastępować państwa narodowe w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a w przyszłości możliwe, że i w politycznych. Także i polskie miasta po transformacji ustrojowej podlegają podobnym procesom.

Wielka reforma samorządowa z 8 marca 1990 r. oraz z 1998 r. upodmiotowiły lokalne społeczności i wyposażyły je w prawa i obowiązki. Jednak nadal nie zdecydowano się uregulować statusu wielkich polskich miast w strukturze podziału terytorialnego państwa. Z wielu powodów jest to kwestia niebagatelna i w obecnym kształcie stanowi poważną lukę systemową.

Konferencja organizowana przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji jest próbą zmierzenia się z tą skomplikowaną tematyką. Chcemy spojrzeć na ten temat z wielu perspektyw, czerpiąc także z dorobku innych krajów. Konferencja będzie zmierzała do połączenia teorii z praktyką.

Wieloaspektowość i aktualność zagadnienia może zainteresować zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się samorządem terytorialnym w Polsce

Celem konferencji naukowej jest zwrócenie uwagi i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów metropolizacyjnych, zarówno wśród studentów, doktorantów jak i pracowników naukowych. Wrocław wraz z jego obszarem aglomeracyjnym stanowi intensywnie rozwijający się rejon, zarówno w przestrzeni społecznej ja i ekonomicznej. Dlatego tez podczas konferencji jeden dzień będzie poświęcony ściśle Aglomeracji Wrocławskiej.

Konferencja może być także okazją dla pracowników administracji publicznej do pogłębienia wiedzy w tej specyficznej i ciągle nie do końca opisanej dziedziny.

Konferencja z założenia jest interdyscyplinarna, wezmą w niej udział specjaliści z różnych dziedzin, takich jak: urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne, administracja publiczna, socjologia miasta, geografia i inne.

Proponowane przez autorów ujęcie zagadnienia metropolizacji w założeniach ma ująć ten problem w nowym świetle. Chodzi o systemowe spojrzenie na kwestię wielkich polskich miast i ich miejsca w strukturze terytorialnej Polski. Konferencja wpasowuje się w bieżącą tematykę o nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a tym samym o podziale środków między metropolie a mniejsze miasta. Projekt jest także próbą odnowienia dyskusji o przyszłości Aglomeracji Wrocławskiej.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji (kliknij tutaj).

 


 

Zachęcamy do lektury Białej Księgi Obszarów Metropolitarnych (plik pdf).
(Źródło: strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/raporty-i-dane/)